Z inicjatywy dr Józefa Suchonia w marcu 2017 r. założono Koło Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Jeleśni. 

Rozpoczynając naszą działalność chcielibyśmy, aby nasza działalność wznieciła większe zainteresowanie  przeszłością naszej rodzinnej ziemi, by nakłoniła i  zachęciła do zbierania wszelkich  pamiątek z dawnych lat- fotografii,obrazów,starych dokumentów,sprzętów, pieśni i podań – których tyle w naszych domach i głowach się zachowało.

Niech nic z przeszłości nie zginie-gdyż zawsze, wcześniej czy później – zajmie się ktoś ową cenną po dziadach i pradziadach spuścizną.

Reklamy